Kemikaalit ympäristössä

Kemikaalit ympäristössä

Mitä tarkoitetaan ympäristömyrkyillä? Miksi jääkarhujen elimistöstä löytyy myrkyllisiä aineita? Ja mitä pitäisi tehdä, jotta ympäristöön ei joutuisi vaarallisia kemikaaleja? Seuraavasta löydät vastauksia näihin kysymyksiin.

"Ympäristömyrkky"-nimitystä käytetään sellaisista kemikaaleista, jotka ovat myrkyllisiä eläimille ja kasveille. Ympäristömyrkyt voivat vahingoittaa eläinten elintoimintoja ja niiden kykyä lisääntyä ja saada poikasia. Tiedetään, että esimerkiksi joidenkin lintujen munien kuoret ovat ohentuneet ympäristömyrkkyjen vuoksi, ja siksi ne rikkoontuvat helpommin hautomisvaiheessa. 

Kun puhutaan ympäristömyrkyistä tarkoitetaan useimmiten ihmisen tuottamia kemikaaleja, jotka eivät esiinny luonnossa ja joiden ei siksi pitäisi päätyä ympäristöön. Tällaisia aineita kuitenkin pääsee ympäristöön tehtaista ja kotitalouksista jätevesien ja jätteiden mukana sekä savupiipuista savukaasujen mukana. 

Luonnossa esiintyvät kemikaalit voivat myös olla haitallisia jos niitä pääsee ympäristöön hallitsemattomasti. Tällainen esimerkki on maaperän öljy, jota porataan jalostettavaksi ihmisen toimesta ja joka on aiheuttanut ympäristön pilaantumista öljyonnettomuuksien seurauksena. 

Jotkut kemikaalit aiheuttavat myrkkyvaikutuksia saman tien kun niille altistutaan, kun taas toisten aiheuttamat haittavaikutukset tulevat ilmi pitemmän ajan kuluessa. Kotitalouksien kemikaalit ohjautuvat yleensä jätevesipuhdistamoille, joissa useimmat kemikaalit saadaan hajotettua ja poistettua ennen kuin puhdistettu jätevesi johdetaan vesistöön.

Kemikaalit voivat kertyä ravintoketjussa

Tiesitkö, että tutkijat ovat löytäneet myrkyllisiä kemikaaleja kuten elohopeaa jääkarhuista? Jääkarhut elävät arktisilla alueilla kaukana ihmistoiminnasta ja tehtaista, joten mistä tämä johtuu?

Vastaus kysymykseen on kokonaisuudessaan monimutkainen, mutta seuraavassa on yksinkertainen selitys. Vaikka jotkut myrkylliset kemikaalit hajoavat ympäristössä esimerkiksi mikrobien toimesta nopeasti harmittomaan muotoon niin toiset ovat huonosti hajoavia ja näitä kutsutaan pysyviksi kemikaaleiksi, jotka säilyvät ympäristössä hyvin pitkään kun ne ovat sinne kerran päässeet. Pysyvien kemikaalien leviämistä on vaikea estää, ja ne voivat kulkeutua pitkiä matkoja ilmakehässä ja vesistöissä. Ne voivat myös kertyä ravintoketjussa ja aiheuttaa haittavaikutuksia eliöissä ja erityisesti ravintoketjun huipulla olevissa eläimissä.

foodchain

Elohopeaa joutuu ympäristöön esimerkiksi hiilen poltosta voimalaitoksissa, kaivostoiminnasta ja jätteen poltosta. Ympäristössä elohopea joutuu pieneliöihin kuten bakteereihin, leviin ja pieniin eläimiin niiden ravinnonoton mukana. Kun suuremmat eläimet syövät pienempiä, elohopea kertyy ravintoketjussa askel askeleelta kaloihin ja niitä syöviin eläimiin. Näin jääkarhut ravintoketjun huipulla saavat elimistöönsä suuria määriä elohopeaa ravintonsa mukana.

Tuotteet joissa on ympäristövaaran merkki

Yleensä ei tulla ajatelleeksi, että kotona tavallisesti käytettävien tuotteiden kemikaalit voisivat olla ympäristömyrkkyjä. Tällaiset tuotteet voivat olla tehokkaita ja hyödyllisiä erilaisissa kodin töissä kuten vaikkapa puhdistusaineena, pyörän korjaamisessa tai talon maalaamisessa. Silti jotkut näistä tuotteista voivat sisältää myös ympäristölle vaarallisia aineita. Tunnistat tällaisen tuotteen tutkimalla tarkasti tuotteen etikettiä: löytyykö siitä varoitusmerkki, jossa on puu ja kuollut kala?

 

Ympäristövaara: Tämä varoitusmerkki voi löytyä maali- tai lakkapurkeista, kosteussuojasuihkeesta, veneiden myrkkymaaliastioista, polttoainepumpuista tai liimaputkiloista.

Mitä voi itse tehdä ympäristön suojelemiseksi?

Jokainen voi helposti vaikuttaa osaltaan siihen, että ympäristö pysyy puhtaana. Sen sijaan että käyttäisi vaarallisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita voi etsiä sellaisia jotka ovat ympäristöystävällisiä. Voi esimerkiksi valita EU-kukalla tai pohjoismaisella Joutsenmerkillä merkityn tuotteen. Ne ovat yleensä vähemmän vaarallisia. Pesu kuumalla vedellä voi joskus olla aivan yhtä tehokas puhdistustapa kuin vaarallisia kemikaaleja sisältävän tuotteen käyttäminen.

Jos käytät vaarallisia kemikaaleja, voit helposti toimia niin, että ne eivät aiheuta vaaraa ympäristössä:

  1. Lue hyvin etiketti ja ohjeet, jotta voit käyttää tuotetta oikein.
  2. Säilytä kemikaalit niiden alkuperäisessä astiassa tai pakkauksessa.
  3. Toimita kemikaalien jäänteet vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen esimerkiksi lähimmälle Sortti-asemalle tai vaarallisen jätteen keräyskonttiin. Ympäristölle vaarallisiksi merkittyjä tuotteita ei saa koskaan kaataa viemäriin tai viedä tavallisten roskien astiaan.

Tunnistatko nämä sanat?

Ekosysteemi: Tietyn alueen ekosysteemiin kuuluvat kaikki siinä elävät eliöt ja alueen eloton ympäristö. Ekosysteemi on tasapainossa oleva järjestelmä, jossa kasvit ja eläimet ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja elottoman ympäristön (vesi, valo, maaperän mineraalit, ilmakehän kaasut) kanssa.

Ravintoketju: Ravintoketju kertoo miten ekosysteemin eri eliöt saavat ravintonsa. Ravintoketjun pohjalla ovat yksinkertaisimmat eliöt (bakteerit ja mikroskooppiset levät eli kasviplankton), jotka ovat ravinnon lähde suuremmille eliöille, joita taas syövät vielä suuremmat eliöt. Ylimpänä ravintoketjussa ovat suuremmat petoeläimet, jotka syövät muita eläimiä.

Mikro-organismi: Mikro-organismi tai mikrobi on mikroskooppisen pieni eliö kuten bakteeri, sieni tai levä, jota ei voi havaita paljain silmin.

Plankton: Plankton eli keijusto koostuu yleensä mikroskooppisen pienistä meri- tai makean veden kasveista (kasvi- eli fytoplankton) ja eläimistä (eläin- eli zooplankton), jotka ajelehtivat passiivisesti tai liikkuvat hitaasti ympäröivässä vedessä. Ne ovat tärkeä ravinnonlähde muille vesieliöille kuten kaloille.