_____________________________n talo ja piilevät vaarat

Pyydä oppilaitasi selvittämään, kuinka monta tuotetta, jossa on varoitusetiketti, heillä on kotonaan tai koulussa.

Varmista, että oppilaat kysyvät vanhempiaan avuksi tässä tehtävässä, jotta vältytään vahingoilta. He voivat joko tehdä listan tai ottaa kuvia tuotteista matkapuhelimella. Luokassa voit esitellä tulokset käyttäen yksinkertaista kaaviota piirrettynä liitutaululle, fläppitaululle tai älytaululle. Tulokset voivat sisältää seuraavia asioita:

 

Terveys-haitta Syövyttävä Vakava terveys-vaara Syttyvä Ympäristölle vaarallinen Räjähtävä  Paineen alainen kaasu Hapettava  Välittömästi 
myrkyllinen
                 

Kirjoita havaittujen varoitusmerkkien lukumäärä